" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_03_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:54  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura B1.006 d’actualització i modernització del Registre d'Aigües està molt relacionada a la mesura B1.015 de migració i actualització del model numèric del Pla de Barcelona i Baix Besòs, per com aquestes dades s’han de vincular a l’actualització i modernització del Registre d’Aigües. Es troben a faltar dades com: la capacitat de la massa d’aigua del Baix Besòs, o saber quanta aigua se n’està traient actualment.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les mesures de control efectiu de cabals extrets del medi permeten la millora en el coneixement de les extraccions i la seva aplicació als models numèrics de simulació del comportament de l'aqüífer. Està previst continuar amb la línia ja iniciada en aquest aspecte.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80250
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80250/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80250/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots