" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_04_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:56  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. És fonamental facilitar la transparència de la informació. Els models han de ser lliures, dades obertes i estàndards (no comercials). Per exemple, és fàcil saber on estan els pous però és difícil saber l’extracció de cabals (es troba a faltar aquesta dada).

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les dades d'origen tributari no poden ser utilitzades per altres usos. Les mesures de control efectiu de cabals extrets del medi i d'obligacions de comunicació en situacions de sequera permeten la millora en el coneixement de les extraccions i la seva aplicació als models numèrics de simulació del comportament de l'aqüífer. Està previst continuar amb la línia ja iniciada en aquest aspecte. Es continua amb la línia ja iniciada de dades obertes amb aquelles dades que no tenen un nivell normatiu de protecció com ara les dades de caràcter personal o les tributàries.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80251
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80251/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80251/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots