" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_06_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:59  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als Models numèrics a la pàgina 5 de l’esborrany de Pla, es pregunta a què fa referència aquest “codi més comercial” que es cita: “Es manté en aquest nou programa de mesures la continuïtat en la construcció i millora dels models numèrics de les masses i aqüífers de les conques internes de Catalunya. Actualment hi ha a l’Agència Catalana de l’Aigua 18 models numèrics d’aigües subterrànies en funcionament (i d’altres submodels d’aqüífers locals). Algun d’aquests models es troben desfasats en el temps o respecte al coneixement que actualment se’n té de la massa d’aigua. És el cas del model numèric del Baix Besòs i Pla de Barcelona (massa 36), el qual s’ha decidit actualitzar en un nou codi més comercial que permeti el manteniment del model en totes les seves vessants”.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La gestió corporativa de programaris, com són els models numèrics indicats, requereix que es pugui contractar un servei competitiu (que hi hagi diverses empreses que puguin portar a terme la seva operació i manteniment) que garanteixi el seu funcionament i evolució. Els models "ad hoc" poden generar dependència tecnològica i només es poden aplicar en aquelles casos justificats en els quals no es pot disposar de models comercials.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80253
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80253/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80253/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots