" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_16_Reutilització de l’aigua regenerada

18/01/2021 13:05  
Acceptades

Nova proposta. Buscar una estratègia col·laborativa entre diferents agents: ACA, ajuntaments, empreses, etc. Per fer-ho, constituir un grup de treball per poder dissenyar, construir, desenvolupar i mantenir aquesta línia de treball.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

És una línia ja encetada amb el projecte Suggereix (https://aiguaregenerada.cat) finançat per l'ACA i el projecte Watsareuse (http://aca.gencat.cat/ca/laca/rdi/) en el qual l'ACA és soci. Es mantindran aquestes línies. Per a promoure la reutilització de l’aigua és imprescindible que hi hagi un usuari, per parlar d’aigua regenerada és necessari que hi hagi un usuari d’aigua reutilitzada. Tot i això, en el cas de Montmeló l’aigua és per retornar al riu, perquè en la mesura que l’aigua millori, riu avall un altre usuari pot utilitzar aquesta aigua. La millora del Besòs està recollida en l’esborrany de Pla de Gestió, on hi ha actuacions importants en aquest àmbit. I en el cas de la Tordera una de les coses que es preveu és reutilitzar l’aigua de Blanes per recarregar l’aqüífer.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80263
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80263/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80263/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots