" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

Canvis a "Plans de controls de pèrdues d'aigua a les xarxes d'abastament"

Versions

Versió 1

Avatar: Josep Maria Campanera Alsina Josep Maria Campanera Alsina
07/03/2021 10:27

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
15/03/2022 12:42
Versions 2 Torna a la proposta