" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Plans de controls de pèrdues d'aigua a les xarxes d'abastament

07/03/2021 10:27  
Acceptades
Dels 570 hm3 distribuïts per les xarxes d'abastament de Catalunya uns 129 hm3 es perden per la ineficiència de la gestió de les xarxes, un 23 %. Les metodologies de la IWA (International Water Association) i l'AWWA (American Water Works Association) indiquen que d'aquest volum un mínim de 70 hm3 son recuperables econòmicament. També han elaborat metodologies estandaritzades com Auditories, Plans de Control de Pèrdues i Indicadors d'Acompliment per aconseguir-ho. ja.cat/awwa i ja.cat/balance

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Cal assenyalar la inclusió en la normativa catalana d'una nova obligació, que estableix el deure de les entitats subministradores de realitzar i publicar cada dos anys auditories d'eficàcia hidràulica de les seves xarxes de distribució. En aquests moments, l'ACA està redactant una guia per la redacció de les auditories. En base a aquestes auditories, i als indicadors que contindran, es podrà determinar la xifra de fuites reals recuperables.

Referència: II-PROP-2021-03-80509
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80509/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80509/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (6.3%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots