" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Plans de controls de pèrdues d'aigua a les xarxes d'abastament

07/03/2021 10:27  
Acceptades
Dels 570 hm3 distribuïts per les xarxes d'abastament de Catalunya uns 129 hm3 es perden per la ineficiència de la gestió de les xarxes, un 23 %. Les metodologies de la IWA (International Water Association) i l'AWWA (American Water Works Association) indiquen que d'aquest volum un mínim de 70 hm3 son recuperables econòmicament. També han elaborat metodologies estandaritzades com Auditories, Plans de Control de Pèrdues i Indicadors d'Acompliment per aconseguir-ho. ja.cat/awwa i ja.cat/balance

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Cal assenyalar la inclusió en la normativa catalana d'una nova obligació, que estableix el deure de les entitats subministradores de realitzar i publicar cada dos anys auditories d'eficàcia hidràulica de les seves xarxes de distribució. En aquests moments, l'ACA està redactant una guia per la redacció de les auditories. En base a aquestes auditories, i als indicadors que contindran, es podrà determinar la xifra de fuites reals recuperables.

Referència: II-PROP-2021-03-80509
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80509/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80509/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

1 a favor (7.1%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb katherinejohnson

The astoundingly appealing Ms. Marvel 2022 costume Jacket is handcrafted only by utilizing real leather along with the viscose inner lining giving the wearer the required warmth and comfy feel while wearing.

MS Marvel 2022 is the best series.

Carregant els comentaris ...