" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

A_2_04_Millora en el control del consum d’aigua

Avatar: Proposta oficial Proposta oficial
11/03/2021 16:55  
Acceptades

Proposta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Adequar els comptadors d’aigua a les noves tecnologies per a facilitar-ne la seva gestió i control posterior.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Es mantenen les línies de foment de comptadors en alta.

Referència: II-PROP-2021-03-80513
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80513/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80513/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots