" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

278_Millorar les depuradores existents

23/12/2019 12:13  
Acceptades
Hi ha nombrosos casos de sistemes de sanejament i depuració que requereixen millores: cas de la depuradora de Valls, la ubicada a la capçalera de la riera de Santa Coloma, - no funcionen com haurien de funcionar i estan mal dimensionades- i en les rieres meridionals, tot i tractar-se de nuclis poblacionals més petits.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

D'acord amb l'IMPRESS, l'Àrea de Gestió del Medi (AGM) defineix els objectius ambientals de les EDAR i s'adopten les millores. La major part del pressupost planificat per al cicle 2022-27 (71%) corresponen a actuacions de millora de sistemes existents. En el cas concret del sistema de sanejament de Valls hi ha actuacions programades en el tercer cicle 2022-2027 i que de fet ja estan en curs.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77551
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77551/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77551/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots