" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

352_Inspeccions a la indústria

10/01/2020 16:41  
Rebutjada
Millorar la inspecció a les indústries i millorar el comportament ètic d’aquestes, en el sentit de no abocar quan plou.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Hi ha un Pla d’Inspecció aprovat pel Director de l’ACA on es fixa la periodicitat d’inspecció als establiments industrials segons una sèrie de condicionants; es planifica atenent a uns principis de proporcionat, no discriminatori, transparent i objectiu.

A banda, es fan inspeccions fora d’aquesta planificació per campanyes concretes de contaminació, episodis puntuals d’afeccions,etc. Tot plegat per anar controlant i reconduint comportaments que s’allunyen de la legalitat.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77684
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77684/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77684/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots