" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Canvis a "572_Necessitat d’inversió en sistemes alternatius d’abocament."

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
12/01/2020 20:35

Versió 2

Avatar: Administradora Administradora
06/05/2022 13:58
Versions 2 Torna a la proposta