" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_15_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:25  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’expressa la preocupació i el malestar per tots els residus sòlids que es troben en episodis de grans pluges i es demana que les depuradores i el clavegueram estiguin ben dimensionats perquè si no tot va a parar al medi. Seria necessari preveure partides extraordinàries de recollida.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. És competència Ens local. Aquesta problemàtica ve donada per tots els elements sòlids que en episodis de pluja van al clavegueram municipal i d'aquí a la xarxa de col·lectors en alta. Una part arriba a l'entrada de l'EDAR i una altra part, per sobreeiximents, va directament al medi. En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, s'incentivarà la redacció d'estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica, que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80402
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80402/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80402/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots