" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_17_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:26  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Pla Director integral permetria les accions d'eliminació d’aigües blanques a la xarxa de clavegueram, que és un dels principals problemes.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

S’aclareix que les aigües blanques es tracten a part. Cal diferenciar els episodis de pluja dels de règim en temps sec. L'apartat de mesures C4 és per impactes en temps de pluja i una altra problemàtica és la presencia permanent d’aigües blanques, que ja es tracten en el capítol de sanejament i depuració.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80404
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80404/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80404/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots