" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_18_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:27  
Rebutjada

Nova proposta. Caldria començar per fer inventaris de xarxes de sanejament i punts de sobreeiximent. Fa anys es van declarar tots els punts de sobreeiximent que tenien cada municipi, però no era exhaustiu. El problema és que s'ha demanat redactar un estudis tècnics de detall, i molts municipis no saben què tenen de sanejament, no saben si tenen un sobreeixidor o si no el tenen.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Competència Ens local. El calendari dels estudis tècnics de detall és el que està vigent en el cicle 2016-2021 i és el que s’hauria d’haver complert, però molts pocs Ajuntaments/Ens gestors s'han presentat a les subvencions que s’han ofert per fer aquests estudis. En aquest tercer cicle estar previst redactar aquests plans directors integrals. Aquests plans integrals de la xarxa en alta i baixa permeteren detectar els punts que puguin afectar el medi i definir les mesures més idònies per minimitzar aquesta problemàtica.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80405
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80405/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80405/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots