" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_19_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:27  
En avaluació

Nova proposta. Harmonitzar els criteris dels Sistemes anti DSU. Es proposa treballar en la redacció d'uns criteris i unes normes de com han de ser aquestes mesures, per garantir que tots els municipis puguin implantar coses similars. Si no, pot ser que en una conca es faci la part en baixa d’una manera i la part en alta d’una altra i que després hi hagi coses que no siguin compatibles i que siguin dispars.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica, que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80406
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80406/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80406/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots