" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T3_02_Millores en sistemes de sanejament en servei

16/02/2021 17:32  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Satisfacció per la retirada del col·lector de la riera de Gaià. Però, es considera que hi ha hagut opacitat a la part final, donat que s’han desacreditat totes les al·legacions fetes i no s’ha explicat prou bé al territori. Es podrien haver considerat algunes de les al·legacions i, per exemple, en els trams que es pogués s'aprofités el camí al costat de les hortes per portar-hi la canonada i que no travessés els camps.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

En el cas concret que es cita, com qualsevol procediment d'aprovació d'un projecte, es va fer una informació pública i es van considerar les al·legacions que es van presentar. Les solucions de sanejament que s'adopten parteixen d'un estudi d'alternatives on es tenen en consideració els criteris tècnics, econòmics i ambientals.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (TARRAGONA)
21 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80414
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80414/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80414/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots