" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T3_18_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:44  
Acceptades

Nova proposta. Pel que fa als sobreeixidors, instal·lar massivament mecanismes de retenció de sòlids en les instal·lacions de derivacions d’aigua que aboquin aigua al riu.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En els sobreeixidors dels col·lectors en alta ja estan previstos mecanismes de millora i retenció. En els col·lectors en baixa, de competència municipal, la normativa no permet finançar-ho des de l’ACA. Caldria canviar la normativa per poder-hi actuar. Tot i així, en aquest tercer cicle s'activaran ordres de subvenció.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (TARRAGONA)
21 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80430
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80430/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80430/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots