" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_23_Reducció de contaminants industrials d'origen puntual en aigües superficials

22/02/2021 18:07  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La mesura C8.008, d’identificació dels contaminants específics a les masses d’aigües superficials, està enfocada a contaminants que ja saben que tenen un problemàtica local concreta o és una proposta de contaminants emergents o de paràmetres de la watchlist europea?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En els sistemes de sanejament gestionats per una administració actuant o ELA, és aquesta entitat la que exerceix les potestats d'inspecció i sanció en cada cas. L'alta inspecció correspon a l'ACA (ASAR). La mesura C8.008 Identificació dels contaminants específics a les masses d’aigua superficials està pensada principalment per aquells contaminants que s'aboquen o poden ser abocats (en funció de les activitats existents) a les masses d'aigua. Ha de complementar aquella informació que ja es té dels contaminants. La llista específica de contaminants a analitzar no està encara definida, però podria incloure contaminants emergents i de la Watch List.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 2)
28 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80463
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80463/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80463/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots