" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_01_Millores en sistemes de sanejament en servei

22/02/2021 18:08  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En les mesures referides a ampliació de depuradores, es fa referència a una ampliació de la capacitat perquè s'han quedat petites o a una millora del tractament perquè s’està buscant aigua regenerada?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les diferents mesures estan orientades a que les depuradores compleixin la directiva 91/271/CEE i, a la vegada, garantir que les masses d’aigües receptores també rebin una aigua que compleixin els límits d'acord amb la Directiva Marc de l’Aigua. Aquestes actuacions responen a diverses problemàtiques i casuístiques de les plantes que fa que s’hagin d’anar ampliant i millorant: que estiguin saturades; que els arribin abocaments no 100% domèstics o biodegradables i necessitin un reforç en el tractament; per presència d’aigües blanques, etc. A més, cal tenir present que són instal·lacions, algunes amb bastants anys, amb un funcionament constant tots els dies de l’any i cal garantir-ne el correcte funcionament.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80465
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80465/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80465/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots