" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

B1_11_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

22/02/2021 18:14  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En el cas de Barcelona, per als episodis de pluja en que és impossible que el drenatge urbà ho pugui absorbir, calen els tancs de tempesta. S'estan construint nou dipòsits en zones amb risc d’inundació. És a dir, allà on ja tenim una construcció sense una solució, els dipòsits són una bona resposta.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). Aquesta és una problemàtica que cal estudiar de manera coordinada a l'ACA. Per la gestió del sanejament es considera que és millor no enviar tota l'aigua de pluja a les EDAR, perquè pot superar la capacitat dels sistemes de sanejament en servei i perquè pot suposar un cost innecessari de transport i tractament d'una aigua que pot ser retornada a medi o reutilitzada amb un tractament adequat en origen.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1.

Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

Referència: II-PROP-2021-02-80475
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80475/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80475/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots