" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_13_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

22/02/2021 18:15  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es concreten i com es financen les mesures genèriques? Per exemple, la mesura C4.001 Instal·lació sistemes de quantificació, com es farà?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals amb aigües de pluja, en episodis de pluges intenses, té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, incentivarà la redacció d'estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal. En aquest sentit, si dels estudis es deriva que s'han de quantificar els sobreeixidors en baixa, s'avaluarà la conveniència de fer-ho.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80477
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80477/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80477/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots