" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_17_Reducció de contaminants industrials d'origen puntual en aigües superficials i descontaminació d'aqüífers

22/02/2021 18:18  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. S’exposa la percepció de que a les indústries de la conca del Besòs-Tordera se les té molt controlades, com hauria de ser per a tothom. Tanmateix, en canvi, a l’àmbit del Maresme sembla que aquest control és menor. Aquest desequilibri en la pressió de les administracions sobre unes conques o unes altres fa que aquestes industries tinguin uns costos molt més elevats en relació als de la competència.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80481
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80481/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80481/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots