" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "219_Infrastructures adients."

Versions

Versió 1

Avatar: Administradora Administradora
10/05/2022 18:35

Versió 2

Avatar: Administradora Administradora
10/05/2022 18:43
Versions 2 Torna a la proposta