" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

11_Reutilització dels residus de nitrats.

12/12/2019 16:06  
Rebutjada
Reutilització dels residus de nitrats. Afavorir la reutilització dels residus de nitrats com un recurs.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'Agència Catalana de Residus (ARC)

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Agroramader i forestal
24 Octubre 2019
20:00 - 23:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77266
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77266/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/77266/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots