" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_16_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:36  
Rebutjada

Nova proposta. Donar a conèixer els estudis relacionats amb dels fangs de depuradora i la depuració de substàncies de consum humà (medicaments, drogues, etc.) i la seva afectació, atorgant-li importància.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

S’ha aconseguit tenir el 97% de la població sanejada. En algun nucli petit potser aquest nitrogen pot tenir un efecte en funció d'on aboca, però per aquesta raó totes les mesures de sanejament de aigües residuals urbanes s'emporten el 40% del pressupost del cicle, per intentar cobrir al màxim el 3% de població no sanejada. Per tant, l'ACA està abocant recursos a controlar els orígens no agraris.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80570
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80570/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80570/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots