" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_17_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:37  
Rebutjada

Nova proposta. Amb relació a la mesura C5.002, si s’han de fer isòtops per diferenciar l’origen agrari d’altres orígens, és necessari redimensionar el pressupost assignat, ja que aquest mètode és caríssim.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Cal tenir en compte dues partides. La mesura C5.001, de caracterització de l’origen dels nitrats, amb un pressupost de 400.000€. i que inclou analítiques isotòpiques i microbiològiques per discernir l’origen dels nitrats. I la mesura C5.002, per estudiar la carrega de nitrogen no agrari que va al medi, té un pressupost de 30.000€.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80571
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80571/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80571/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots