" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. La contaminació per nitrats d’origen no agrari és un problema extens i s'escampa pel territori. Els aqüífers contaminats per nitrats no s'estan recuperant. Hi ha estudis previstos, però fa dècades que no es recuperen aqüífers de manera efectiva. I les ampliacions de granges suposen una amenaça en aquest tema.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. El Programa de mesures ja inclou mesures per reduir les entrades de nitrogen no agrari. Amb relació al sanejament hi ha previstes actuacions perquè el tractament de les actuals i futures EDAR , en base a la qualitat del medi receptor, és necessari aplicar tractaments de depuració més exigents que comporten la reducció de nutrients (nitrogen i fòsfor). Pel que fa a les ampliacions de granges, la valoració de la seva idoneïtat depèn de la DGAR.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (TARRAGONA)
25 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre " Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes " en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80594
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80594/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80594/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots