" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

550_Freqüència d’actualització del mapa d’inundacions.

14/01/2020 12:51  
En avaluació
Actualitzar el mapa d’inundacions amb major freqüència, no pot ser que s’actualitzi cada 6 anys cada vegada que es fa la planificació hidrològica. Les referències canvien a molta velocitat, i 6 anys és un període massa llarg.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (MAPRI) contemplen 3 escenaris d’inundació (en compliment de l’article 8 del Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i gestió de riscos d’inundació) corresponents a la probabilitat alta (període de retorn 10 anys), mitja (període de retorn 100 anys) i baixa (període de retorn 500 anys) d’inundació. Aquests escenaris probabilístics podrien veure’s afectats per canvis en les tendències i naturalesa dels fenòmens extrems, associats als efectes del canvi climàtic. La consideració d’aquests efectes és actualment objecte d’estudi. Per la resta, la seva vigència temporal s’estén més enllà d’un escenari de planificació (6 anys). No obstant, sempre i quan les circumstàncies així ho requereixin, es podrà tramitar l’aprovació i integració de nous estudis de perillositat per inundació als MAPRI, fora dels períodes especialment destinats a tal efecte que estableix la Directiva d’Inundacions i l’RD 903/2010.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-78037
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78037/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/78037/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots