" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

Canvis a "692_Diferents metodologies i perspectives d’anàlisi per incidir en les inundacions"

Versions

Versió 1

Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
14/01/2020 12:54

Versió 2

Avatar: Carlos López Carlos López
06/05/2022 09:44
Versions 2 Torna a la proposta