" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Construccions històriques, i llera Publica

22/04/2021 17:30  
Acceptades
Es obvi que en les grans riuades es malmeten construccions històriques o arqueològiques. Però en el procés de recuperació de la llera pública, cal esser curosos i per tant, es proposa que les actuacions siguin seguides per arqueòlegs, per tal de no malmetre els espais limítrofs, que no han sigut afectats per les riuades

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català, en el seu article 52, ja estableix que si durant l'execució d'una obra, sigui del tipus que sigui, es troben restes o objectes amb valor arqueològic, el promotor o la direcció facultativa de l'obra han de paralitzar immediatament els treballs i prendre les mesures adequades per a la protecció de les restes, comunicant el seu descobriment al Departament de Cultura.

Referència: II-PROP-2021-04-82144
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82144/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82144/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots