" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_01_Canvi de mirada de l'excepcionalitat

20/05/2021 12:06  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Caldria començar a entendre que el que abans eren fets excepcionals estan deixant de ser-ho i, per tant, caldria passar a tractar-los no tant com a excepcionalitats sinó com a situacions que entren dins del previsible.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En la planificació de l’avaluació i gestió del risc d’inundació que es realitza en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol), es consideren no únicament els fenòmens d’inundació excepcionals o extrems (baixa probabilitat d’ocurrència), sinó també aquells fenòmens d’inundació amb una probabilitat d’ocurrència alta i mitja. De la mateixa manera, també s’avaluen i estudien els possibles impactes del canvi climàtic sobre la distribució de freqüències i magnitud de les inundacions. Per altra banda, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació del districte de conca fluvial de Catalunya(PGRI) aborda la gestió del risc des de totes les seves fases i perspectives: la prevenció, la protecció, la preparació i resposta, i finalment, la recuperació i revisió. Així doncs, la gestió del risc d’inundació no es planteja des de l’excepcionalitat, sinó des de la realitat d’un fenomen al que cal adaptar-se i amb el que cal aprendre a conviure.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82168
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82168/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82168/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots