" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_03_Girona, territori suscepctible

20/05/2021 12:10  
En avaluació

Nova proposta. Fer palès el risc que suposa el fet que la ciutat de Girona és un territori molt susceptible de patir inundacions. Hi ha la percepció que hi ha projectes en un calaix que no s’entomen i és un tema que caldria abordar-lo.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els trams dels rius Ter, Onyar i Güell al seu pas pel nucli urbà de Girona van ser identificats com a trams amb risc significatiu d’inundació (TRI) en la fase d’Avaluació Preliminar del Risc d’Inundació (APRI) realitzada l’any 2018 en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). Així doncs, i en el marc del contracte “Definició de les actuacions per a la gestió de les motes i la recuperació de zones inundables a l’àrea amb risc significatiu d’inundacions de la conca del Ter – Daró”, realitzat per l’ACA entre els anys 2018 – 2020, es van avaluar diferents alternatives d’actuació amb l’objectiu de millorar les condicions d’inundabilitat del la ciutat de Girona i del tram de risc ES100100_100, entre d’altres. Entre les actuacions avaluades s’incloïa la remodelació de l’endegament del riu Onyar i de la Plaça de Catalunya. Aquestes actuacions, no obstant, no van demostrar tenir un impacte significatiu en la reducció del risc d’inundació. Donada la importància de l’àmbit, en el proper cicle de planificació (2022 – 2027) es preveu continuar estudiant possibles actuacions de reducció i/o gestió del risc d’inundació al nucli urbà de Girona.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82170
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82170/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82170/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots