" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_07_Efectes del canvi climàtic a les inundacions

20/05/2021 12:13  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura13.04.01. Estudis dels efectes del canvi climàtic a les inundacions, es pregunta si s'investigaran els efectes ambientals que es puguin produir de manera més indirecta, com canvis en la coberta vegetal, en els usos del sol, etc. I, si els estudis confirmen que el canvi climàtic provoca canvis en les precipitacions que podran provocar més inundacions, si tot això suposarà un reajust en els càlculs, els models i la metodologia utilitzada.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). Entre d’altres aspectes, el PGRI analitza el possible impacte del canvi climàtic en l’evolució futura de la perillositat i risc d’inundació al Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC). En aquesta anàlisi s’avaluen tant els efectes que el canvi climàtic pugui tenir sobre el règim de precipitacions com els seus impactes sobre d’altres factors determinants en la generació de les inundacions. Aquests altres aspectes inclouen: els canvis en els usos del sòl, l’erosió del sòl, la incidència dels incendis forestals i l’augment de les superfícies impermeabilitzades. Totes aquestes estimacions encara tenen un grau d’incertesa molt elevat, fet que dificulta el reajust de càlculs i models en base a les projeccions de canvi climàtic. Així doncs, i pel moment, la consideració dels efectes del canvi climàtic en les inundacions es duu a terme de manera més qualitativa que quantitativa.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82174
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82174/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82174/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots