" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_08_Manteniment i conservació de lleres

20/05/2021 12:13  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA.Respecte a les mesures 13.04.02.Mantenimenti conservació de lleres al DCFC i Avaluació i seguiment de les actuacions de manteniment i conservació de lleres al DCFC, preocupa com es compatibilitzarà el manteniment de les lleres amb el manteniment de l’equilibri ecològic i ecosistèmic dels sistemes fluvials i sistemes de ribera.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme actuacions de manteniment i conservació a les lleres públiques, amb l’objectiu de recuperar la seva funcionalitat hidràulica, afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. Aquestes actuacions, tot i centrar-se fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries (erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, etc.) es planifiquen amb una visió integral des del punt de vista de la intervenció. Així doncs, també inclouen la sembra i plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial on s’actua, a on el producte vegetal està certificat i prové de vivers de la comarca o àrees pròximes.
Per altra banda, l’ACA compta també amb un programa específic de recuperació de riberes orientat a la millora de la qualitat hidromorfològica de les masses d’aigua.
Així doncs, tot i tenir objectius diferenciats, ambdós programes són perfectament compatibles i coherents.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82175
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82175/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82175/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots