" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_13_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:18  
En avaluació

Nova proposta. Fer plans de cessió de terres: determinar zones de laminació d’avingudes i després poder determinar els punts on podem trencar motes en cas que convingui, i establir sistemes de compensació de cultius en cas que s’escaigui. La inversió es faria en tots aquests terrenys de la plana i un cop són terreny inundable, terreny públic, es cedirien als agricultors perquè els cultivin.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua ha dut a terme diferents estudis de definició de les actuacions per a la gestió de les motes i la recuperació de zones inundables a les conques de la Muga – Mugueta, Ter – Daró i Tordera. Aquests estudis a nivell de conca analitzen la possibilitat de propiciar la inundació en certs àmbits de la conca per tal de reduir el risc en àmbits més vulnerables (zones urbanes). Les actuacions definides en aquests tres estudis s’han inclòs a la mesura 14.01.02 “Actuacions de restauració fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC) orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d'inundació i la reducció de la perillositat per inundació en zones vulnerables”. Pel que fa a l’adquisició i/o disposició de terrenys, des de l’Agència Catalana de l’Aigua s’estan estudiant esquemes alternatius a l’expropiació que permetin compatibilitzar l’ús agrícola amb el risc d’inundació (esquemes de compensació, assegurances agràries, entre d’altres).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82180
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82180/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82180/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots