" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_20_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:23  
Acceptades

Nova proposta. Caldria pressionar, tot i que la titularitat no sigui de l’ACA, per a que les infraestructures que han quedat obsoletes es vagin substituint per altres amb més capacitat.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La mesura 14.03.01 Creació i manteniment d’un inventari d’obres de drenatge transversal prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC), té per objectiu diagnosticar la capacitat hidràulica de totes aquelles estructures transversals al flux de les xarxes viàries i ferroviàries (en trama urbana o no urbana) que poden suposar una interferència per al flux en situació d’avinguda. Aquesta diagnosi ha de permetre als gestors i titulars de les infraestructures la priorització del manteniment i/o substitució de les mateixes. De la mateixa manera, aquesta informació serà clau per a la planificació de la resposta en cas d’avinguda per part de les administracions amb responsabilitat en matèria de protecció civil.
En aquest sentit, cal destacar que l’Agència Catalana de l’Aigua ja ha comunicat als titulars d’infraestructures la necessitat de millorar la capacitat hidràulica i/o de substituir certes estructures que s’han revelat insuficients en episodis d’avinguda extraordinaris, com va ser el cas de la DANA que va afectar a la conca del Francolí a l’octubre de 2019.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82187
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82187/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82187/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots