" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_26_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:26  
Rebutjada

Nova proposta. Disposar de protocols i mecanismes per garantir una bona coordinació entre els diferents organismes i nivells administratius (incorporant els municipis) que permetin crear mecanismes més operatius per donar resposta a les situacions d’alerta per inundacions.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil la gestió del risc d’inundació i la resposta davant episodis d’avinguda. A tal efecte, la Direcció General de Protecció Civil disposa del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), que estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per a gestionar qualsevol emergència associada a les inundacions, amb la finalitat de minimitzar el risc, garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, infraestructures i el medi ambient. El Pla INUNCAT ja incorpora en la seva operativa la participació del municipis i serveis de protecció civil locals.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82193
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82193/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82193/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots