" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G5_31_Recuperació i revisió post-inundacions

20/05/2021 12:29  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA.En relació a la mesura16.03.02. Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter excepcional que es produeixin al DCFC i difusió de les lliçons apreses, és important tenir una bona recopilació de dades i una base de dades comuna a partir de les diferents fonts d’informació i agents de què ha passat des de tots els vessants: danys produïts, efectes, etc.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) és un pla intersectorial que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol). El PGRI integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències, per a reduir el risc d’inundació. El PGRI per al proper període 2022 – 2027 inclou una mesura a nivell estatal, responsabilitat de les autoritats amb competències en matèria de protecció civil, orientada a la Implantació de la Xarxa Nacional d'Informació que inclourà també la informació corresponent al Catàleg d'Inundacions Històriques. L’objectiu d’aquesta mesura és el d’unificar i posar a disposició de tots els actors implicats la informació sobre episodis d’emergències coneguts, incloses les conseqüències i perdudes esdevingudes, així com els mitjans i procediments utilitzats en la fase de resposta i recuperació de l’emergència. A nivell de districte de conca fluvial de Catalunya, aquesta és una línia d’actuació també a desenvolupar i millorar.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (GIRONA)
08 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82198
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82198/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82198/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots