" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_07_Millora del drenatge de les zones agrícoles

20/05/2021 12:34  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura14.04.01 de foment d’una estratègia basada en la millora del drenatge de les zones agrícoles, és important tenir molt clar com funcionaran aquests drenatges en cas de pluges importants. Els drenatges en explotacions molt grans són absolutament imprescindibles. En explotacions petites, en canvi, com les del camp de Tarragona, en alguns casos tindran sentit però en altres potser no tant.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Les actuacions de millora dels canals de drenatge agrícola s’articularan mitjançant línies de subvenció específiques en règim de cofinançament dirigides a les comunitats de regants legalment constituïdes i/o usuaris. L’ACA contribueix al finançament d’aquestes actuacions amb l’objectiu de millorar l’escorrentiu generat a les zones agrícoles, afavorint la infiltració, per tal de garantir un correcte desguàs cap a la xarxa fluvial i una òptima recepció per part de les masses d’aigua dels escolaments generats. Aquesta actuació és de nova implantació en aquests proper cicle de planificació (2022 – 2027) de manera que encara s’estan estudiant les bases, requeriments i condicionats que regiran les convocatòries dels ajuts.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82206
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82206/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82206/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots