" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_08_Mesures de protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:34  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de l’àmbit de protecció són genèriques i es demana si es poden concretar per saber, per exemple, si està previst expropiar alguna propietat prop de rieres per prevenir inundacions.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Pel que fa a la mesura 14.03.02 Execució d'actuacions de protecció davant d’avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC), al Programa de Mesures no es concreten els àmbits específics d’actuació. Aquests es concretaran de manera més detallada al Pla de Gestió del Risc d’Inundació del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGRI) que es preveu surti a informació pública en els propers mesos. Al PGRI s’indiquen els àmbits prioritaris d’actuació en funció dels resultats dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació aprovats per l’ACA en data 2019. També es reserva una partida pressupostària genèrica per a l’execució d’actuacions en d’altres àmbits que no hagin estat prèviament identificats com a àmbits amb risc significatiu d’inundació. La concreció dels àmbits d’actuació es fa a nivell d’àrea amb risc potencial significatiu d’inundació (ARPSI), excepte per aquelles actuacions estructurals que en el moment d’elaboració del PGRI ja es trobaven definides a nivell d’avantprojecte o de projecte constructiu. En aquest sentit, cal fer esment a que les expropiacions de terrenys associats a actuacions de protecció estructural es concreten sempre en la fase de redacció del projecte constructiu i no pas en la fase de planificació.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82207
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82207/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82207/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots