" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_09_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:35  
Rebutjada

Nova proposta. La millor manera de parar una avinguda d'aigua és tenir petites preses ben situades en un entorn de barrancs i les rieres, per exemple, al Francolí. En primer lloc, permetria evitar situacions de grans avingudes com les que es van produir durant els episodis d’octubre de 2019 i del temporal Glòria. En segon lloc, fer aquestes preses permetria mantenir un cabal ecològic durant tot l’any.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

La construcció de preses en els cursos fluvials contravé els objectius ambientals per a les masses d’aigua establerts al Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, ja que fragmenten la connectivitat fluvial i interrompen la dinàmica natural de transport de sediments dels rius i rieres, empitjorant la seva qualitat hidromorfològica. Per altra banda, la interrupció del transport de sediments pot tenir també repercussions molt negatives sobre la franja costanera i de platja, provocant processos d’erosió i retrocés de la línia de costa. És per això que des de l’Agència Catalana de l’Aigua no es contempla l’execució d’aquest tipus de mesures.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82208
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82208/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82208/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots