" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T5_11_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:36  
Rebutjada

Nova proposta. Fer estudis d’alternatives pel pont de la RENFE a la desembocadura de Tarragona, tot i que s’és conscient que no és competència de l’ACA. Cada cop que hi ha pluges tapona el riu, l'aigua desborda a banda i banda i crea molts problemes.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. El manteniment, conservació i substitució d’obres transversals al flux és responsabilitat dels titulars de la infraestructura. No obstant, des de l’ACA, i en el marc de la mesura 14.03.01 Creació i manteniment d'un inventari d'obres de drenatge transversal prioritàries al districte de conca fluvial de Catalunya, s’ha dut a terme una diagnosi de la capacitat hidràulica de les principals estructures que creuen els cursos fluvials del districte de conca fluvial de Catalunya, entre elles el pont de ferrocarril a la desembocadura del Francolí a Tarragona. L’objectiu d’aquest inventari i diagnosi és el de permetre als gestors i titulars de les infraestructures la priorització del manteniment i/o substitució de les mateixes. De la mateixa manera, aquesta informació serà clau per a la planificació de la resposta en cas d’avinguda per part de les administracions amb responsabilitat en matèria de protecció civil. Així doncs, l’ACA informarà al titular de la infraestructura per a que aquest prengui les mesures de millora de la capacitat i/o gestió del risc que consideri oportunes.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (TARRAGONA)
15 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82210
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82210/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82210/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots