" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_05_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:42  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Respecte a la mesura 14.05.01. Manteniment i conservació de les motes promogudes per l’Administració hidràulica, especialment les adreçades a la protecció de zones urbanes consolidades al DCFC, les motes protegeixen per a determinades avingudes, però quan es sobrepassa la mota, tot l'espai està en risc. A Martorell hi ha unes motes que en la planificació urbana i fluvial està previst desmuntar-les perquè s’ha demostrat que en avingudes importants no funcionen bé. Però, en canvi, el que s'està fent últimament és consolidar-les.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Totes les mesures estructurals es dissenyen per a un nivell de protecció determinat, i per tant no resulten efectives per a avingudes superiors a l’avinguda de disseny. Per altra banda, el possible col·lapse i/o trencament de l’estructura de protecció en situació d’avinguda pot arribar a agreujar les conseqüències negatives de la inundació. És en aquest sentit que l’ACA planteja la mesura 14.05.01, el de garantir el bon funcionament i funcionalitat d’aquelles estructures de protecció hidràulica titularitat de l’ACA que donen protecció a zones vulnerables ja consolidades, com poden ser les zones urbanes. Per altra banda, i en el marc de la mesura 14.01.02 Actuacions de restauració fluvial al districte de conca fluvial de Catalunya orientades a la recuperació de la funcionalitat natural de les planes d'inundació i la reducció de la perillositat per inundació en zones vulnerables, l’ACA planteja l’enretirada de motes en certs àmbits en els que convé afavorir la inundabilitat d’usos menys vulnerables, per tal de protegir d’altres àmbits on la vulnerabilitat i el risc són superiors.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82223
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82223/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82223/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots