" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_06_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:43  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les motes protegeixen fins a cert nivell ja que en totes les avingudes que sobrepassin el cabal de la T100 la inundació arrasarà. Les motes fan un efecte de protecció fals, perquè la gent que no ha viscut una avinguda no percep el risc i això fa que les lleres i les zones properes es vagin ocupant amb diferents usos. Tothom vol fer un parc fluvial i això genera uns usos que creen vulnerabilitat.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Totes les mesures estructurals es dissenyen per a un nivell de protecció determinat, i per tant no resulten efectives per a avingudes superiors a l’avinguda de disseny. Per altra banda, el possible col·lapse i/o trencament de l’estructura de protecció en situació d’avinguda pot arribar a agreujar les conseqüències negatives de la inundació. És en aquest sentit que l’ACA planteja la mesura 14.05.01, el de garantir el bon funcionament i funcionalitat d’aquelles estructures de protecció hidràulica titularitat de l’ACA que donen protecció a zones vulnerables ja consolidades, com poden ser les zones urbanes. Per altra banda, al Programa de Mesures també s’inclouen mesures de prevenció del risc d’inundació, com la mesura 13.01.01 Informes d'ocupació del domini públic hidràulic (DPH) i/o de la zona de policia (ZP), informes urbanístics i de grans infraestructures al districte de conca fluvial de Catalunya, orientada a la regulació d’usos vulnerables en zones inundables; així com mesures orientades a l’augment de la resiliència com la mesura 15.03.01 Elaboració d'una estratègia de comunicació de la perillositat i risc d'inundació, inclosa la celebració de jornades i altres activitats de divulgació i formació.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82224
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82224/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82224/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots