" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_10_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:45  
Acceptades

Nova proposta. El retranquejament de motes sembla bé, però es matisa que es poden fer transformacions en espais més enllà de les rieres, que en moments determinats puguin servir com un sistema alternatiu i col·laboratiu i amb més espais per laminar.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’Agència Catalana de l’Aigua duu a terme estudis d’alternatives per a definir l’actuació de reducció del risc d’inundació més efectiva a cada àmbit, prenent també en consideració aspectes socials, ambientals i econòmics. Aquests estudis d’alternatives, a banda de valorar la possibilitat d’executar mesures de caire estructural, també valoren la idoneïtat d’implantar solucions basades en la natura, com poden ser les zones de laminació d’avingudes. Fins al moment, no obstant, i de les anàlisis d’alternatives realitzades, es conclou que les zones de laminació d’avingudes tenen un impacte poc significatiu en la reducció del cabal pic d’inundació en episodis de caràcter extraordinari.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82228
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82228/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82228/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots