" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_11_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 12:45  
Rebutjada

Nova proposta. Introduir l'estat de manteniment de les estructures d’endegament en els estudis de valoració de risc. Per exemple, quan s’afirma que a Terrassa no hi ha problemes d’inundabilitat és perquè es fa amb una determinada metodologia, i es parteix de la hipòtesi que els murs d’endegament aguanten quan en realitat no tenen els fonaments preparats per aguantar un aiguat de període de retorn gran.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El manteniment i conservació de les estructures i infraestructures hidràuliques és responsabilitat dels ens titulars de les mateixes, generalment els ajuntaments quan es tracta d’endegaments en trama urbana. Així doncs, correspon als titulars el garantir el seu correcte funcionament i estat de conservació per a evitar el col·lapse de les estructures en situació d’avinguda. La consideració d’aquest efecte en l’elaboració dels mapes de perillositat i risc no és possible, donada la naturalesa estocàstica del fenomen (impossibilitat de predir en quin punt es produirà un possible col·lapse o trencament).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82229
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82229/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82229/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots