" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01-04-2022 - 31-05-2022
Veure les fases

B2_05_14_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 12:47  
Rebutjada

Nova proposta. Fer un cens municipal d'habitatges, d’equipaments i d’activitats amb risc d'inundació i que aquest risc es traslladi a les escriptures de l'habitatge/propietat.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a les autoritats amb competències en matèria de protecció civil l’avaluació de la vulnerabilitat i del risc d’inundació, així com la seva gestió i la resposta davant episodis d’avinguda. Així doncs, correspondria a la Direcció General de Protecció Civil i als municipis l’elaboració d’aquest cens. Per altra banda, el Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI y VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües) ja contempla, en els seus articles 9ter, 9quàter i 14 bis, la necessitat de que el promotor i/o titular indiqui al Registre de la Propietat, mitjançant anotació registral, que una construcció es troba en zona de flux preferent i/o en zona inundable.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30

Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2.

Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf


Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió.

Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


Referència: II-PROP-2021-05-82232
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82232/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82232/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Conversa amb Katie Cohen

The recent trend toward human encroachment on riverbanks, particularly in urban areas where infrastructure and human habitation are both critical canuckle, is a result of the seasonality of circulating flows, which causes watercourses to disappear for extended periods of time, and thus increases both the risk of damage to property and the number of people who are at risk, as well as a loosening of environmental regulations.

very informative, i think more has to be done

This count would be compiled by the octordle municipalities and the Directorate General of Civil Protection.

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...