" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_18_Recuperació i revisió post-inundacions

20/05/2021 12:48  
Acceptades

Nova proposta. En relació a la mesura16.03.02. Elaboració d’informes i estudis d’anàlisi dels episodis d'avinguda de caràcter excepcional que es produeixin al DCFC i difusió de les lliçons apreses, es proposa incorporar la perspectiva històrica en els estudis per incorporar informació que pugui ser rellevant.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Tant la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), com la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol), estableixen la necessitat de fer un recull d’esdeveniments històrics d’inundació que hagin produït impactes negatius significatius per a la salut humana, el medi ambient, el patrimoni cultural, l’activitat econòmica i les infraestructures i que tinguin una probabilitat significativa de tornar a produir-se. Aquest recull es duu a terme en la fase d’avaluació preliminar del risc d’inundació (APRI). Per altra banda, l’ACA, en el marc de la convocatòria aprovada per resolució TES/2442/2018, de 5 d’octubre, ha concedit una subvenció al projecte de recerca presentat pel grup GAMA de la Universitat de Barcelona, en el que es planteja la creació d’un Observatori de la Inundabilitat que inclogui informació sobre esdeveniments històrics.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82236
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82236/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82236/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots