" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_05_22_Recerca i innovació relatives a la gestió del risc d’inundació

20/05/2021 12:50  
En avaluació

Nova proposta. Preveure i tenir compte l’efecte domino que es pot produir entre diferents riscos/elements. Per exemple, els efectes d’una inundació en la indústria química, com pot afectar l’incendi d’una zona, en el comportament de l’aigua en aquella zona o en la inundabilitat de les zones urbanes properes, etc.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) elabora els mapes de risc per inundació, en base als mapes de perillositat elaborats per l’ACA. Els mapes de risc inclouen mapes d’afectació a punts d’especial importància en aquells àmbits que han estat prèviament identificats com a trams de riu amb risc significatiu d’inundació (TRI). Els punts d’especial importància, inclouen, entre d’altres, aquells elements del territori que en cas d’inundació podrien contribuir a l’agreujament dels danys ocasionats per l’esdeveniment, com podrien ser les industries SEVESO i les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). Per altra banda, els estudis dels efectes del canvi climàtic sobre el risc d’inundació elaborats en el marc del Pla de Gestió del risc d’Inundació del 2n cicle d’implantació de la Directiva d’Inundacions (2007/60/CE ), també avaluen l’impacte d’un possible increment en el nombre d’incendis sobre el futur risc d’inundació en un escenari de canvi climàtic.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 2)
22 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 2. Conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5  • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82240
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82240/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82240/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots