" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_07_Manteniment i conservació de lleres

20/05/2021 12:54  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El concepte de llera bruta o mal conservada s’hauria de posar entre alguns parèntesis perquè els troncs que hi pugui haver, potser sí que se n'han de retirar alguns, però cal anar amb compte perquè poden ser un hàbitat per a algunes espècies. Es posa com a exemple el cas de la llúdriga que està entrant i necessita refugis on viure

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Tal i com recull l’article 92 del text refós de la llei d’aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües), són objectius de la protecció de les aigües i del domini públic hidràulic tant la prevenció del deteriorament dels ecosistemes aquàtics, com el pal·liar els efectes de les inundacions. Les actuacions de manteniment i conservació de lleres persegueixen aquest doble objectiu, centrant-se fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l'aigua en situacions de crescudes ordinàries (erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, retirada d'arbres morts o de brancatge excessiu, etc.), però incloent també la sembra i plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies de l’ambient fluvial en que s’actua. És per aquest motiu que es considera que el terme manteniment (de la capacitat hidràulica de les lleres) i conservació (dels ecosistemes aquàtics) s’ajusta de manera clara i específica als objectius i actuacions que es duen a terme en el marc de la mesura 13.04.02. En aquest sentit, cal destacar que el terme “llera bruta” no és un terme que es faci servir a l’Agència Catalana de l’Aigua per a referir-se a una llera en la que cal dur a terme actuacions de manteniment i conservació.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82248
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82248/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82248/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots